Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

Загальні положення:

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ZULFIYA, далі в тексті — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі в тексті — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-магазині Продавця https://zulfiya.ua (далі — «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання, або реалізації товару або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині.
 • «Покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язаний оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах чинного Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлено в Інтернет-магазині та який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За умови відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За умови відсутності товару Покупець може замінити його аналогічним товаром, відмовитись від даного товару або анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, які були куплені в Інтернет-магазині здійснюється до складів транспортних компаній, де проводиться видача замовлень.

Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

6.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах даного договору.

6.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;
 • за вміст та правдивість інформації, яку надає Покупець при оформленні замовлення; — за затримку та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів
 • IP, MAC-адресу, логін та пароль третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

7.4. У випадку непередбачених обставин, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під непередбаченими обставинами для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

7.5. Сторони прикладають максимум зусиль для рішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті https://zulfiya.ua.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист особистих даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безплатним.

8.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно із чинним законодавством України.

9.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

Термін дії договору

10.1. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.